10 Ongelooflijke zegeningen die God niet wil dat je vergeet
 • Een van de redenen waarom Israël de Heer boos maakte volgens de Bijbel was de korte herinnering aan de Israëlieten. Zodra ze gekweld waren, vergaten ze degene die hen had gezegend.

 • We doen dit ook. Laten we daarom de mensen in de Bijbel niet oordelen.

 • God verwacht van ons dat we niet als vissen in het aquarium zullen zijn - totaal onverschillig voor degenen die hen koesteren en voeden. Hij hoopt dat we naast gehoorzaamheid ook dankbaar zullen zijn voor alles wat Hij ons geeft. Voor alle zegeningen die Hij dagelijks over onze hoofden stortte.

 • We moeten dus meer bedanken dan vragen. Ook bedanken is een blijk van geloof. Het betekent dat we voelen dat we genoeg in ons leven hebben en zelfs meer zullen trekken vanwege ons geloof.

 • Lezen: Dankbaarheid: het geheim van een gelukkig leven

 • In het gebed "Onze Vader" is Jezus een voorbeeld van hoe we eerst moeten bidden en dan om dank vragen. In de zin "Geef ons deze dag ons dagelijks brood", bevestigt Jezus dat ja, het dagelijkse brood wordt ons gegeven. Herkennen betekent ook bedanken.

 • Er zijn 10 dingen waarvan God verwacht dat we nooit zullen vergeten Hem daarvoor te bedanken.

 • 1. Ons voedsel

 • Of we er nu aan denken vanuit onze eigen inspanningen, het is omdat God ons kracht en intellectuele bekwaamheid geeft of ons werk kan doen. Onze talenten, intelligentie en bekwaamheid komen van God.

 • 2. Ons werk

 • Een baan hebben die voor ons en onze gezinsleden zorgt, is een enorme zegen. Laten we dankbaar zijn om ons brood te eten met het zweet van onze gezichten.

 • Lezen: Waarom bidden als God al weet wat je nodig hebt?

 • 3. Onze gezinnen

 • Zoveel mensen leven eenzaam, verlaten en vergeten. Als we een gezin hebben, hebben we een onschatbare schat. Laten we dus leven om onze dankbaarheid aan te tonen voor de geliefden om ons heen.

 • 4. Onze kansen

 • Elke dag brengt de belofte mee van vernieuwing, van hervatting. We kunnen opnieuw beginnen vanaf waar we zijn. We kunnen een nieuw pad maken, doelen stellen. We leven in een samenleving zonder kasten, zonder gebonden te zijn aan normen en standaarden die ons beletten te groeien, bloeien, kennis te vergaren. Zoveel mensen leven op plaatsen waar ze zonder rechten blijven staan ​​en hopen op een beter leven. Laten we hier dankbaar voor zijn.

 • Lezen: 3 redenen waarom je God in je leven nodig hebt

 • 5. De prachtige wereld waarin we leven

 • Als we gestrest zijn, ziek zijn of als we gewoon willen genieten van de schoonheid van het leven, kijk dan naar de lucht, of een tuin, een meer overvol met leven, zodat we ons beter voelen. De wereld die God voor ons heeft geschapen, is geweldig. Laten we er dankbaar voor zijn.

 • 6. Onze lichamen

 • Wat geweldig is, ongeacht gebreken, niet zo mooi zijn als we zouden willen. Het menselijk lichaam is geweldig! Denk aan je hersenen, je vermogen om te spreken en jezelf uit te drukken, kijk naar je handen en wat ze kunnen. Een machine die geschikt is om onze geest te manifesteren.

 • 7. Het vermogen om te leren en ervaringen te verzamelen

 • Onze hersenen hebben een complex systeem van opeenhoping van ervaringen en het creëren van synapsen in het leerproces. Wanneer we iets willen begrijpen, reageren onze hersenen door neurotransmitters te produceren, die op hun beurt de synapsen produceren om gunstig te leren. En toch wordt alles wat we leren gearchiveerd en toegankelijk wanneer we het nodig hebben. Fantastisch!

 • Lezen: 3 basisprincipes voor het begeleiden van ons leven door de leer van Jezus Christus

 • 8. Problemen

 • Zonder hen is er geen manier om onszelf te ontwikkelen. Ze bieden oplossingen, leren, overwinnen en ontwikkelen geduld, empathie en verfijning van de geest. Hoewel het soms ondraaglijk lijkt, kent God onze mogelijkheden en wil hij dat we overwinnen. Hij wil dat we winnaars worden. Hoe er niet dankbaar voor te zijn?

 • 9. De geestelijke en materiële hulp

 • De Heer beloofde:

 • En Ik zeg u, vraagt ​​en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop, en u zal worden opengedaan; Want een ieder die vraagt ​​zal ontvangen; en wie zoekt vindt; en hem die klopt, zal worden geopend. (Lucas 11: 9,10).

 • Het is gewoon geweldig om te weten dat God een gebed is. Dat we kunnen vragen, zoeken, verslaan wanneer we willen en nodig hebben, en Hij is daar, klaar om ons te helpen. We begrijpen zijn antwoord niet altijd, of we willen dat antwoord niet, maar Hij luistert en antwoordt altijd.

 • Lees: 4 lessen uit het bijbelse verhaal van de weduwe

 • 10. De hoop op eeuwig leven

 • Jezus stierf opdat wij leven zouden hebben en wel in overvloed. Hij stierf voor onze zonden, want we waren schuldenaars vanwege de intocht van zonde in de wereld, en de prijs was de dood. Als we zouden sterven in onze zondige toestand, zouden we geen losgeld krijgen. Dus het kostte iemand die zijn leven kon geven en nam het terug om de prijs in onze plaats te betalen. Jezus bood aan dit te doen. Bovendien opende hij door de opstanding de weg voor iedereen om te worden opgewekt en om eeuwig leven te hebben.