10 Bijbelse regels voor een gelukkig huwelijk
 • Er zijn 10 Bijbeladviezen die, als ze in het huwelijk worden toegepast, ons helpen een gelukkige, blijvende en gezegende relatie te onderhouden.

 • 1. Herinner nooit voorgaande fouten

 • Oordeel niet, en je zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en je zult niet worden veroordeeld; laat ze gaan en laat ze gaan. (Lukas 6:37)

 • 2. Verwaarloos de hele wereld, maar niet elkaar

 • Want wat zou het een mens baten om de hele wereld te winnen en zijn ziel te verliezen? (Markus 8:36)

 • Wat leert de Bijbel ons over hou van onze partner
 • 3. Ga nooit slapen zonder een argument op te lossen

 • Wreek je en zondig niet; laat de zon niet op uw woede rusten. (Efeziërs 4:26)

 • 4. Probeer minstens eenmaal per dag een positieve vervulling te geven aan je partner

 • De goedaardige taal is een boom des levens, maar perversiteit drukt de geest in. (Spreuken 15: 4)

 • 5. Kom nooit samen zonder een liefdevolle ontvangst

 • Kus me met de kussen van je mond; omdat je liefde beter is dan wijn. (Hooglied 1: 2)

 • 6. "In rijkdom of in armoede ..." Laat elk vreugdevol moment samengaan dat God aan hen heeft gegeven. Beter is het voedsel van de tuin, waar liefde is, dan de gemeste os, en met hem haat. (Spreuken 15:17)

 • 7. Als u ervoor kunt kiezen om iets goeds voor uzelf of uw echtgenoot te doen, kiest u uw partner

 • Laat het goede niet doen aan degenen die het verdienen, dit in uw handen kunnen doen. (Spreuken 3:27)

 • 8. Als hij ademt, zal je partner je uiteindelijk beledigen. Leren om te vergeven.

 • Let op jezelf. En indien uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw toont, vergeef hem. En indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal op den dag tot u komt, zeggende: Ik heb berouw; vergeef hem. (Lukas 17: 3-4)

 • 9. Gebruik geen geloof, de Bijbel of God om te veroordelen

 • Want God heeft zijn Zoon de wereld in gestuurd om de wereld niet te veroordelen, maar dat de wereld door hem gered kan worden. (Johannes 3:17)

 • 10. Laat liefde je gids zijn

 • Liefde is een lijder, het is vriendelijk; liefde is niet jaloers; liefde gaat niet licht, het is niet opgeblazen. Gedraag je niet onfatsoenlijk, zoek je interesses niet, wees niet boos, verdenk het kwaad niet (1 Korinthiërs 13: 4-5)

 • Deze kostbare bijbelse raadgevingen zijn niet alleen geschreven om de Bijbel te vullen. Ze werden geschreven om ons de wil van God te tonen en om trouw gevolgd te worden.

 • 14 bijbelverzen die je zullen helpen een beter huwelijk te hebben

 • Goddelijke wijsheid leidt ons, adviseert ons, laat ons zien wat we nog niet kunnen zien. Het goddelijke pad bewandelen is wijs en transformerend voor jou en je huwelijk. Door deze adviezen na te leven, zijn de beloningen heilige beloften die ons als koppel en als gezin versterken en beschermen.