10 Bijbelse principes om de romantiek in het huwelijk
 • Romantiek is een woord dat vele houdingen in een relatie vervoegt: uit eten gaan, blikken, trage muziek. En het omvat ook een wandeling in het park, een film kijken in de bioscoop, alles met tevredenheid voor het paar. Romantiek wordt gedefinieerd door elkaar te troosten, om met iemand te zijn en te handelen op een manier dat uw bedrijf aangenaam is.

 • Voor sommige paren is romantiek gemakkelijker vóór het huwelijk. Er zijn geen kinderen om op te letten en de financiën lijken meer onder controle te zijn. Maar in het huwelijk is verlangen essentieel voor romantiek. Misschien ga je meer uit met vrienden of besteed je meer aandacht aan kinderen dan aan je partner.

 • Hier zijn 10 principes om u te helpen het gedrag dat hem aantrekkelijk voor zijn echtgenote 1. Communiceer

 • Het is eenvoudig als het lijkt gemaakt te redden. Je zou moeten zeggen: "Maar ik praat de hele tijd met mijn echtgenoot." We hebben het niet over het bespreken van familiezaken. Maar deel liever gedachten, houd je gevoelens niet alleen voor jou, maar deel het met je partner. Zet de televisie uit, bewaar het tijdschrift en wacht minstens 10 tot 15 minuten om te praten en luister echt en begrijp elkaar. Zoals elk mens, mannen en vrouwen groeien en veranderen, zult u altijd iets nieuws te weten komen over uw echtgenoot.

 • 6 definitieve oplossingen om de communicatie in het huwelijk
 • Als het een gewoonte te verbeteren, zult u merken dat dit zijn de beste 10, 15 minuten van uw dag.

 • 2. Houd de wrok klein en ontwikkel vergevingsgezindheid

 • Niets brengt je verder weg van je partner dan verbittering en wrok. Tijdens de bruiloft zullen gevechten plaatsvinden, maar de keuze is aan jou om te gaan en de vrede in het huwelijk te herstellen of te vernietigen.

 • Hoe drong er bij de apostel Paulus in Efeze 4: 31-32: "Alle bitterheid, en toorn en gramschap, en geroep, en lastering met alle boosheid van u te verlaten, en naar elkaar, barmhartig ,. elkaar vergeven, net zoals God je vergaf in Christus. "

 • Oops, deed hij het weer: Hoe kunt u uw echtgenoot te vergeven
 • Christus vergaf ons, dus we hebben de macht en de plicht om te vergeven, ongeacht hoeveel fouten de persoon gepleegd. Alleen dan zul je vrij zijn van pijn en vrij zijn om van je partner te houden. En daardoor zal hij nog meer geliefd zijn.

 • 3. Leef onbaatzuchtig

 • "... dien elkaar door liefde" (Galaten 5:13). Dit vers is niet alleen van toepassing op het religieuze leven of op buren. Ook, en vooral, is het van toepassing op je man of vrouw. Vergeet niet dat je bent geroepen om op je bruiloft te dienen. Je echtgenote moet de belangrijkste persoon in je leven zijn om te dienen (behalve Christus).

 • Hoe meer je de behoeften van je partner voorop stelt, je bespreekt minder, en je zult meer begrijpen en liefhebben. Uw kinderen zullen zich veiliger en gelukkig voelen. En je zult je door je liefde en vriendelijkheid volledig vreugde voelen schenken aan je partner.

 • 4. Gebruik regelmatig affirmatiewoorden

 • Taal kan een krachtig hulpmiddel zijn. Zoals het zegt in Jakobus 3: 6, heeft de tong de macht om te verontreinigen. Op dezelfde manier kan een slecht doordachte houding of gedrag een huwelijk vernietigen.

 • Hoe waardeer je je echtgenoot
 • Begin de goede punten te herstellen in plaats van te wijzen op de fouten en fouten van je partner. Bij de beoordeling van de kwaliteiten van uw man of vrouw en uiten hun gevoelens over hen, zal uw echtgenoot geliefd voelen en steeds emotioneel dicht bij je zal zijn. Never 5. Nooit stoppen met zeggen "Ik hou van jou"

 • Maak je trouwdag niet de laatste dag om "Ik hou van jou" tegen je partner te zeggen. Dit is niet voldoende.

 • De woorden 'Ik hou van jou' worden nooit oud of worden te repetitief. Je partner moet ze regelmatig horen, vooral na een discussie of teleurstelling.

 • 6. Lach samen

 • Het huwelijk is geen zaak. Het is de kans om beste vrienden te worden, maar je moet bereid zijn om dat te doen. Houd niet meer herinnerd aan de gelukkige en leuke tijden van dating en breng nieuwe kansen voor het plezier naar de bruiloft.

 • "Een opgewekt hart is als een goed medicijn, maar een gebroken geest droogt tot op het bot uit" (Spreuken 17:22).

 • Het recept om je huwelijk te transformeren en een einde te maken aan de gevechten

 • Als je bereid bent je huwelijk ten goede te veranderen, heb je ruimte voor wat gelach op het schema.
 • 7. Beheers je gedachten

 • Ze zeggen dat het meest seksuele orgaan van het lichaam de geest is. Als je je humeur niet in liefde verandert, zal er niets anders zijn.

 • Bestuur dan je gedachten. Als vrouwen in intimiteit met je man staan, denk je aan hem, de attributen en gevoelens die je deelt. Denk niet aan de lijst met dingen die je moet doen. Mannen, denk niet alleen aan seksualiteit als een vleselijk verlangen, overstijg je verwachtingen en geniet van je vrouw als geheel. Als christenen hebben we de Heilige Geest die ons helpt onze gedachten te beheersen, dus controleer al je gedachten in je vrouw.

 • 8. Bid samen

 • Wees spiritueel intiem. De intimiteit van de ziel is belangrijker dan de intimiteit van het vlees. Christus is de band die het huwelijk sterk en duurzaam maakt.

 • Het gebed dat een huwelijk kan redden

 • Als u samen bidt, zult u elkaar beter spiritueel leren kennen. De relatie heilig en respectvol maken, een gezonde intieme relatie opbouwen.
 • 9. Beoordeel uw verwachtingen

 • Als u denkt dat uw partner u regelmatig teleurstelt, is het misschien niet helemaal zijn handelen, het kunnen uw verwachtingen zijn. Wat je idealiseerde met het huwelijk, wat je werd opgelegd, "Echtgenoten moeten altijd ..." en "Vrouwen moeten altijd ....". De regels die worden opgelegd door de manier waarop je andere huwelijken ziet.

 • Het is volkomen juist om doelen en doelstellingen in het huwelijk te hebben, maar het is niet eerlijk om regels te maken zonder ze met je partner te delen en teleurgesteld te zijn als ze niet worden gevolgd. Communicatie is de stap om niet boos te worden en begrijpelijker te zijn met je partner.

 • 10. Zeg nooit het woord "echtscheiding"

 • "Daarom, wat God samengevoegd heeft, laat de mens niet uiteenvallen." (Matteüs 19: 6). Dit is een belangrijk bijbels advies dat serieus moet worden genomen in een wereld waar echtscheiding steeds gebruikelijker wordt. Het huwelijk is een belangrijke verbintenis en een heilige gelofte.

 • Veel mensen gebruiken echtscheiding als een wapen om de ander te beheersen, met behulp van zinnen als "als je .... Ik ga om een ​​echtscheiding vragen." Maar dit plant alleen zaden van angst en wantrouwen in het huwelijk.

 • 10 dingen die je je partner nooit moet vertellen tijdens een gevecht

 • Zeg in plaats van chantage tegen je partner dat je hem nooit zult verlaten. En als je een tijd vindt die verzoening nodig heeft, praat met hem en zeg dat je alles zult doen om de geloften die je op de dag van het huwelijk hebt gemaakt te houden, dat je door alle moeilijkheden heen zult gaan en gedurende je hele leven samen zult blijven.
 • Wacht niet te lang met het in praktijk brengen van deze 10 principes. Begin vandaag, oefen ze regelmatig, en je zult zeker een huwelijk hebben met meer romantiek en hoffelijkheid. Vergeet niet dat de roman zich richt op het hofmaken.