10 Bijbelpassages die je zullen inspireren om een ​​betere echtgenoot te zijn
 • De Bijbel is een geweldige handleiding, het bevat verhalen die ons leren hoe we beter kunnen zijn, ons de consequenties van slechte keuzes kunnen laten zien en ons kunnen inspireren om het goede te doen. Dit prachtige boek ligt binnen ieders bereik en deze leringen zijn toepasbaar in alle situaties van ons leven.

 • Omdat het een gebod van God, het huwelijk is een zeer belangrijke stap in het leven van alle mensen, en uiteraard de Schriften brengen ons vele verwijzingen over het huwelijk die ons kunnen helpen begrijpen hoe was de bruiloft de weg naar onze Vader Celeste. Het eerste wat u moet doen, is erkennen dat we elke keer moeten verbeteren en verbeteren. Zoals het zegt in 1 Korintiërs 11:28, "onderzoeken jezelf, want de man zelf (...)", moet er een constante self-assessment van de echtgenoten, zal het bijdragen tot het succes in het huis.

 • Neem tien inspirerende geschriften:

 • Marcus 10: 6-9

 • "Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw Daarom zal een man zijn vader en moeder, en zal het aanhangen. zijn vrouw, en zij zullen een vlees zijn; en zij zullen niet twee, maar een vlees zijn; daarom, wat God heeft samengevoegd, laat de mens niet uit elkaar trekken. "

 • In deze verzen leren we geweldige dingen. In het huwelijk moet er geen individualiteit zijn, de man en de vrouw moeten verenigd zijn, ze moeten altijd een consensus aangaan, beslissingen nemen die beide behagen. En er is een grote belofte: "Wat God heeft samengevoegd, laat de mens niet uiteenvallen."

 • Spreuken 31:10

 • "Een deugdzame vrouw die haar zal vinden? Haar waarde is veel groter dan die van robijnen."

 • Ruby is een kostbare edelsteen vanwege zijn zeldzaamheid. God vergelijkt de waarde van een deugdzame vrouw als overschot met die van deze steen. Echtgenoten, waardeer uw vrouw en geef haar de waarde die zij verdient. Vrouwen, vergeet niet hoe belangrijk je bent.

 • 1 Petrus 4: 8

 • "Maar boven alles liefhebben elkaar met liefde, want liefde zal een veelvoud van zonden bedekken."

 • Liefde heeft de kracht om slechte herinneringen te wissen, fouten uit het verleden te wissen. Het was uit liefde voor ons dat Christus zichzelf offerde en de vergeving van onze zonden mogelijk maakte. Liefde is van immense betekenis.

 • Hebreeën 6:15

 • "En dus wachtte hij geduldig, hij verkreeg de belofte."

 • Deze Schrift is een mooie motivatie voor ons om te volharden dat we onze doelen als gezin zullen bereiken.

 • 1 Korintiërs 13: 1

 • "Al sprak ik de talen der mensen en der engelen, maar had de liefde niet, ik hou van metaal of klinkt als de bel die tand."

 • Het heeft geen zin om een ​​mooi en ruim huis te hebben, de auto van het jaar, om prachtige foto's te publiceren op sociale netwerken in dure restaurants, als er geen echte liefde tussen het paar is. Dit is het gevoel dat het paar bij elkaar houdt in gezondheid, ziekte, rijkdom en armoede.

 • Efeziërs 4:32

 • "Maar wees vriendelijk naar elkaar, tederhartig, elkaar vergevend, net zoals God je vergaf in Christus."

 • Vergeving is essentieel in het huwelijk. Onze echtgenoot zal soms dingen doen die ons niet behagen, we moeten de beslissing nemen om alle conflicten op te lossen en ons hart openen voor vergeving. Dat doet ons goed.

 • 1 Korintiërs 13: 4-7

 • "De liefde is geduldig en is vriendelijk, de liefde is niet afgunstig, de liefde niet lichtvaardig met, is niet opgeblazen zich onbetamelijk niet gedragen, heeft geen eigen zoeken, zij wordt niet verbitterd. , denkt geen kwaad, verheugt zich niet in onrecht, maar verheugt zich met de waarheid, draagt ​​alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt ​​alle dingen ".

 • Oh! Liefde!

 • Efeziërs 5:25

 • "Mannen, heb uw vrouw lief, zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft opgegeven."

 • Gedurende zijn leven hier op aarde, Christus offerde zich op en toonde grote liefde voor het evangelie, de liefde die de man voor zijn vrouw zou moeten hebben, wordt vergeleken met de liefde van Christus voor de Kerk.

 • 1 Korinthiërs 13:13

 • "Nu blijven er geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste hiervan is liefde."

 • Houd altijd van! En samen met geloof en hoop wordt hij sterker en sterker.

 • Prediker 4: 9-10

 • "Het is beter om twee dan een te zijn, omdat zij een betere beloning voor hun arbeid hebben: want als de een valt, tilt de ander zijn medemens op: maar wee aan hem die alleen is; een ander om hem op te tillen. '

 • Het huwelijk wordt een fort wanneer de twee samengaan en samenwerken voor het geluk van het huis. Als iemand valt, zal de andere er zijn om hem te helpen op te staan ​​en verder te gaan.