10 Acties die hun geloof tegen de wind van de leerstellingen van mensen
 • Zeer weinig te begrijpen wat er werkelijk geloof voor ons leven kan doen, en denk dat de religieuze zijn alleen degenen die de gemeenten vallen in misleiding van goede religieuze Ranters bevolken. Maar geloof is meer dan dat.

 • Geloof is geloven in dingen waarvan we weten dat ze bestaan, maar we zien ze niet voelbaar. Zoals liefde, wie kan zijn bestaan ​​ontkennen? Wie kan je vertellen dat het niet bestaat? Heeft iemand de liefde aangeraakt of moest hij het zien om het te voelen en te weten dat het bestaat? Nee. Op dezelfde manier drijft geloof ons ertoe om beter te zijn.

 • Geloof in Jezus Christus heeft diepe wortels dat alleen als we de door Hem onderwezen beginselen leven, we geestelijk vooruitgang kunnen maken. En om gelukkig te zijn hebben we dit spirituele evenwicht nodig, evenals persoonlijk, professioneel, psychologisch en fysiek.

 • Zoals liefde, want geloof om te overleven moet worden gevoed, verzorgd en beschermd. Net als liefde, het is niet elke dag versterkt, elk probleem of in strijd wind kunnen de wortels schudden, en we moeten stevig zijn zo'n goed gevoel dat geeft ons het gevoel zo goed, optimistisch, hoopvol en in het bijzonder in alle rust niet te vernietigen.

 • Om ons geloof in Jezus Christus te versterken en worden voorbereid wanneer de tegenwind van de mannen de doctrines willen afbreken onze huizen en onze identiteit te vernietigen, kunnen we een aantal fundamentele dingen doen:

 • Vind een getuigenis van Jezus Christus als Redder

 • Hij is uw persoonlijke Redder, en gaf zijn leven om een ​​ieder van ons te redden. Als we tot God bidden in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus en zoeken, leven volgens zijn leringen, zullen we wonderen gebeuren in ons dagelijks leven en voel de aanwezigheid van de Heer in ons leven.

 • Een persoonlijke relatie met Hem ontwikkelen

 • Hem kennen, comfortabel zijn in Zijn aanwezigheid, communiceren, leren luisteren naar Hem. Dit alles zal je helpen om in harmonie te zijn met zijn leringen.

 • Zoek een ware religie waar uw dienaren lesgeven over Jezus Christus

 • Dit is van cruciaal belang. Als we Jezus Christus kennen, zullen we diegenen herkennen die ons dichter bij Hem zullen helpen komen. We zullen geen volkomen perfecte plek vinden omdat mensen onvolmaakt zijn. Maar de Heer handelt door hen om ons te helpen ons geloof te versterken. Alles anders dan dit of dat brengt je dichter bij de persoon door zijn charisma, maar wortel niet zijn wortel in Christus, zal je niet verdragen wanneer je het nodig hebt. Lees het artikel Waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van een religie.

 • De gave van onderscheid ontwikkelen

 • Intuïtie is belangrijk, maar het kan mislukken als we onze kennis niet ontwikkelen over iets dat belangrijk voor ons is. Geloof en onze overtuigingen maken deel uit van onze idealen van het leven en die van ons gezin, vooral als we vaders en moeders zijn. Het is natuurlijk om twijfels te hebben, maar we moeten proberen om de waarheid met een oprechte en open hart kennen, en niet alleen geloven wanneer iemand iets tegendeel zegt. Goede bedoelingen zijn niet genoeg. Dit zal bijdragen aan het versterken van de basis van begrip van elk beginsel dat je leeft, en je helpen de waarheid te herkennen wanneer je je geloof moet testen.

 • Lees de Schriften

 • Hoe meer we de Schriften diepgaand kennen en bestuderen, rekening houdend met de geschiedenis van die volkeren, de context, de leringen, hoe minder we onderhevig zijn aan dubieuze leringen.

 • Het gezin versterken

 • Dit houdt ook in dat je dit alles voor jezelf doet, zodat je kunt leven wat je leert, je kinderen op het rechte en smalle pad kunt begeleiden, doen wat nodig is om hen te instrueren en te begeleiden, zodat ze leren hetzelfde te doen en te leven.

 • Zoek geestelijke zelfredzaamheid

 • We zijn niet geboren om alleen te leven. We hebben elkaar altijd nodig, maar we kunnen ons geloof niet leven volgens het geloof van iemand anders, want we zijn niet volmaakt. We moeten onze levens baseren op onze relatie met Jezus Christus en zijn leringen in de praktijk brengen, want alleen dan zullen we in staat zijn om mensen in nood te helpen, en ze zullen ze waarschijnlijk in onze eigen familie en vriendenkring hebben.

 • Leren vergeven

 • Sommige situaties waarin we leven zijn van cruciaal belang, maar de Heer zei niet dat het gemakkelijk zou zijn, maar gaf ons veel voorbeelden van hoe het te doen. Gekwetst, woedend, een gevoel van wraak en minachting, en anderen als ironisch, bezoedelen een ziel en vernietigen geestelijke vooruitgang. Lees het artikel Hoe mensen te vergeven die ons beledigen.

 • Raak niet gemakkelijk beledigd

 • Mensen zijn niet perfect. Alsof we dat ook niet zijn. Eisen dat je perfect handelt zoals we willen is onwerkelijk, of dat nu in een kerk is of zelfs in onze eigen familie. Alleen Christus is volmaakt en Hij, op het meest kritieke moment, toen de meesten van hem zich van hem hadden afgewend, vroeg de Vader nog steeds om zijn overtreders te vergeven omdat ze niet wisten wat ze deden.

 • Houd vast aan het geloof ondanks problemen

 • Als ontmoediging, problemen, wat dan ook, zich voordoen, standvastig zijn. Als je geen zin hebt om te bidden, dan moet je vuriger bidden. Als je geen zin hebt om de Schriften te lezen, dan is dat precies wanneer je het het meest nodig hebt. Als je denkt dat je niet naar de kerk hoeft te gaan, dan is dat precies wanneer je het nog meer nodig hebt. Ren niet verder dan je kracht. Probeer een moment in vrede te blijven en maak de extra inspanning om door te gaan. Geef geen ruimte aan ontmoediging.

 • Denk eraan: het rechte en smalle pad dat ons leidt om de Vader te ontmoeten vereist offers, maar breng tegelijkertijd beloften van vrede en troost, zodat we beschermd zullen worden tegen de vele winden van doctrines die voor ons liggen. De filosofieën van mensen komen en gaan, maar niet het woord van God.

 • Dieter F. Uchtdorf, een religieuze leider met wortels in Jezus Christus, leerde: "Twijfel daarom alstublieft aan uw twijfel voordat u aan uw geloof twijfelt. We kunnen nooit twijfel toestaan ​​om ons gevangen te nemen en te voorkomen dat we de goddelijke liefde, vrede en gaven ontvangen die door geloof in de Heer Jezus Christus komen. '